Omat koirat

FIDEL

Zvezdnyi Triumf Dorofey

NESSI

Okkervil Ochey Ocharovanie

BB

Bounien Cream Of The Crop


CINDY

Bounien Catching Fire

FIINA

Svobodny Polet Salli II